<div align="center"> <h1>englishmedyk</h1> <h3>Krzysztof Wierzbicki - materiały do zajęć j. angielskiego w MSP Siedlce (medyk)</h3> <p>krzysztof, wierzbicki, angielski, english, teaching, learning, nauka, nauczanie, medyk</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://englishmedyk.wordpress.com" rel="nofollow">englishmedyk.wordpress.com</a></p> </div>